Afspraak op 2 juni 2022: de HRM Night© viert - eindelijk! - zijn 31ste editie, en pakt het verhaal op waar de pandemie ophield.

Meer dan ooit is dit de onmisbare afspraak voor de professionals van het human resources management in België. Geen enkel ander evenement kent al zo lang zo veel succes.

REGLEMENT

De HR Manager van het Jaar aanwijzen is een delicate en deels zelfs emotionele oefening. Zoals steeds het geval is bij de uitreiking van dergelijke prijs, zijn er nog andere kandidaten die de prijs misschien evenzeer verdienen… maar die discreter te werk gaan. Het proces om de titel toe te wijzen, is het onderwerp van een permanente evaluatie en continue verbetering met het oog op een zo groot mogelijke transparantie en representativiteit.

De ploeg van Peoplesphere werkt voor het magazine nauw samen met een redactiecomité dat regelmatig samenkomt. Het zijn ook de mensen van dat comité die kandidaturen voorstellen, en die diezelfde kandidaten aan een voorselectie onderwerpen alvorens de HR-professionals hun stem kunnen uitbrengen. Sinds 2009 doen we ook een oproep tot spontane kandidatuurstelling of kandidatuurstelling via aanbeveling, om op die manier zo open mogelijk te zijn.

Potentiële kandidaten worden gecontacteerd en gevraagd een dossier in te dienen. Daarin presenteren ze enkele specifieke projecten, geven ze antwoord op een aantal vragen en delen ze enkele objectieve gegevens mee. Sinds 2012 is ook een jury opgesteld, bestaande uit de leden van de redactieraad en vroegere winnaars van de titel van HR Manager van het Jaar. Kandidaten die een volledig dossier ingediend hebben, worden uitgenodigd hun dossier voor deze jury te presenteren. Kandidaten worden geëvalueerd door middel van volgende criteria: de kwaliteit van de voorgestelde projecten, het innovatieve of originele karakter ervan, de reële bijdrage aan de strategie en doelstellingen van de onderneming, de mate waarin de HR-oplossingen op maat zijn van de context en situatie van de organisatie, en hun bijdrage aan de vooruitgang van het HR-vak in België.

Op die basis stelt de jury een ranking op. Nadien is het aan de Belgische HR-gemeenschap om zich uit te spreken over wie de titel van HR Manager, Young Leader en HR Team van het Jaar krijgt toegewezen. Stemmen voor een kandidaat kan alleen op elektronische wijze via een systeem op de website van de HRM Night, die gepromoot wordt door alle partners van het event. Om de HR-professionals toe te laten met kennis van zaken te stemmen, worden de ingediende dossiers in gesynthetiseerde vorm op de website gezet. Daarenboven zullen deverschillende kandidaten uitgebreid aanbod komen in de Peoplesphere-magazines. De periode om te stemmen duurt drie weken. Alleen stemmen afkomstig van een professioneel e-mailadres worden in rekening genomen, en per kandidaat is het aantal stemmen afkomstig van één bedrijf beperkt tot 10.

Als de twee rankings (die van de jury en die die het resultaat is van de algemene stemming) afwijkend zijn, dan is het resultaat van de publieke stemming doorslaggevend. De HR-directeurs, academici en andere experten op het gebied van Human Resources die lid zijn van het Nederlandstalige en Franstalige redactiecomité van Peoplesphere zijn gekend: hun namen zijn opgenomen in het colofon van de respectievelijke magazines. Onder hen ook verschillende ex-winnaars van de titel van HR Manager van het Jaar. Andere vroegere laureaten versterken voor de gelegenheid het team en stellen hun ervaring en kennis ter beschikking van deze selectie.

LEARNING AWARD BY EPSILON
De “Learning Award” by Epsilon is terug! Deze award heeft als doel de bedrijven met de beste opleidings- en ontwikkelingsprojecten te belonen.Het organisatiecomité onder leiding van Raphael Verpoorten stelt: “Tijdens voorgaande edities hebben verschillende soorten bedrijven zich onderscheden.

CHR Luik, Multipharma, Alcatel, AXA enzovoort. We zijn ervan overtuigd dat heel wat bedrijven een waardevol project uitgerold hebben.”