Young HR Leader of the year© Award

Johan Melort

Besix Group
Passie ondersteunen en meerwaarde creëren bij onze medewerkers.1. Hoe zal de HR/ Comp&Ben strategie in het kader van Besix concreet bijdragen aan het bereiken van de business / economische bedrijfsobjectieven ?

“De bedrijfsdoelstellingen en strategie om deze doestellingen te bekomen vormen de basis van de actieradius van onze HR strategie. De HR strategie is dan ook opgesteld om in cascade dit te ondersteunen en de verschillende managers binnen het HR team hebben daarin hun rol te spelen. Verschillende HR initiatieven zullen in het licht daarvan genomen worden zodat ook de juiste profielen aangetrokken en behouden kunnen worden welke ook nodig zijn om de businessobjectieven te behalen. Spreekt voor zich dat C&B hierin een prominente rol in speelt, tezamen met Training & Development. Het totaalplaatje moet kloppen.
Belangrijk is dat de strategie welke van bovenuit gesteld wordt op een of andere manier concreet individueel vertaald kan worden zodat het voor ieder niveau duidelijk is wat men verwacht, waarom en waarvoor men iets doet/moet doen. Dat is geen gemakkelijke klus omdat deze link in de praktijk gemakkelijk kan verwateren. Er is dan ook een gap tussen de verschillende niveaus. Vaak werken de medewerkers in hun eigen hokje zonder de bigger picture te kennen. The sense of purpose welke relevant is voor je motivatie kan dan ontbreken. HR speelt hierin dan ook een prominente rol en C&B in het bijzonder door het aspect van Performance Management.”

2. Welke definitie voor de gewenste relatie tussen de HR afdeling/mensen en het lijnmanagement ?

“Spreek voor zich dat we met het lijnmanagement werken en geen eilandje zijn die initiatieven moeten lanceren welke geen toegevoegde waarde kan creëren. Dus ja we hebben een ondersteunende functie en ageren als’business partner’, maar moeten binnen een bedrijfscultuur soms bepaalde projecten voorstellen waarvan het management soms denk: ‘Met wat komen ze nu af.’. We moeten durven challengen en soms ook disruptive zijn.”

3. Wat zijn de belangrijkste feedbacks van de organisatie op HR initiatieven en projecten ?

“We zijn ondernemend en staan niet stil. We zijn altijd bezig en luisteren naar de mensen. Dat is ook logisch want zonder mensen heb je niets aan je strategisch plan. We komen ieder jaar met verschillende projecten, stellen deze tijdens een HR Roadshow voor, beantwoorden dan ook allerlei andere vragen en dat wordt erg geapprecieerd.

Dankzij ons jong HR team gaan we voor resultaat en flexibiliteit. We luisteren, bekijken en analyseren de situatie, komen met voorstellen en gaan ervoor. Onze CHRO is hier natuurlijk de drijvende kracht. De drempel naar HR bij BESIX is zeer laag.”

4. Wat zijn de recente maatschappelijke trends die de prioriteiten van uw HR Team beïnvloeden ?

“We leven in een digitale maatschappij waar meer en meer mensen op zoek gaan naar erkenning voor zijn/haar individu. Iedereen zit op sociale media, is privé mee met digitalisering (of moet meegaan) en als je “Likes” krijgt op sociale media geeft je dit een boost.

De challenge is om dit te gaan vertalen naar bedrijfs/HR niveau met een sustainable haalbare prijskaartje.

Going digital met moderne tools waarbij de werknemer de nodige erkenning krijgt binnen de onderneming (rekening houdend met zijn/haar ervaringsniveau, leeftijd, etc), zich als individu thuis voelt binnen een gemeenschap en zich individueel kan ontplooien, gekaderd binnen de doelstellingen van departement/regio/bedrijf is meer dan een boterham.”

5. Hoe ziet u uw toekomstige ontwikkeling ?

“Als jurist met een LLM in internationaal fiscaal recht, is mijn actieradius duidelijk de hardere kant van HR: Rewarding.

Ik heb ondertussen genoeg ervaring om te weten dat de echte intrinsiek motivatie buiten de financial rewards te vinden is. Een uitgekookte reward strategy en policy heeft een beperkt motiverend effect. De wortel eens gevangen wordt snel verteerd. Ik moet nu toezien dat er 1) genoeg wortels zijn en 2) dat de wortels je niet ziek maken. Anders zoek je een andere verdeler LOL.

Het bord moet aangevuld worden met andere elementen en correct - aantrekkelijk gerangschikt worden. De wortel moet aangeboden worden met aardappelen, erwtjes en een stukje vlees of Quorn; liefst bereid met lokale producten met centraal opgegeven verwachtingen. Zoals ik al zei, het totaalplaatje moet bekeken worden.

Uitgewerkte synergiën tussen hard en soft HR zijn onvermijdelijk om een totaal aantrekkelijk employee centric pakket te kunnen aanbieden. Dat zie ik wel zitten.”