Young HR Leader of the year© Award

Klaar De Rydt

Gunvor Petroleum Antwerpen
Betrokkenheid van iedereen om engagement versterken.1. Hoe zal de HR strategie in het kader van Gunvor concreet bijdragen aan het bereiken van de business / economische bedrijfsobjectieven ?

“Onze HR strategie houdt in dat we een resource planning willen opzetten die toelaat het budget op te volgen waarbij de juiste mensen met de correcte zaken bezig zijn in een aangename werkomgeving waarbij aandacht is voor synergiën tussen de drie raffinaderijen van de Gunvor groep.

Deze strategie zal bijdragen tot onze business objectieven waarbij we kosten willen beheersen om winstgevend te blijven als operationele eenheid in een lage marge realiteit, waarbij we streven naar continue verbetering van de effectiviteit in alles wat we doen. Hiermee bereiken we een optimale beschikbaarheid en betrouwbaarheid van de installaties met garanties naar veiligheid, gezondheid, aandacht voor milieu en energie-efficiëntie.”

2. Welke definitie voor de gewenste relatie tussen de HR afdeling/mensen en het lijnmanagement ?

“Onze HR afdeling wil via de introductie van HR Business Partners als aanspreekpunt voor de medewerkers en leidinggevenden van de afdelingen, de HR verantwoordelijkheden dieper in de lijn borgen door hen een duidelijk HR beleid, de nodige tools en training aan te bieden.

Daarnaast introduceren we vanuit HR ook een stress en burnout coach en een loopbaanbegeleiding coach. Met deze bijkomende rol in de organisatie leren we signalen te herkennen en kunnen we verder doorverwijzen richting professionele hulp waar nodig.”

3. Wat zijn de belangrijkste feedbacks van de organisatie op HR initiatieven en projecten ?

“Onze HR afdeling zit in de comfortabele situatie dat de bedrijfsleiding, zowel vanuit de raffinaderijen als vanuit de Gunvor Group het menselijk kapitaal centraal zet in hun bedrijfsvoering.

De bottum up approach die we gehanteerd hebben in de uitvoering van de risico analyse psycho sociale lasten werd erg geapprecieerd en draagt bij tot het vergroten van de betrokkenheid van onze medewerkers. Deze approach willen we blijven volgen om zo de feeling te behouden met wat er leeft op de werkvloer.

Zoals in wellicht bijna elke andere organisatie blijkt communicatie ook een werkpunt voor Gunvor. Via verschillende projecten zullen wij initiatieven nemen ter verbetering van de communicatie op vlak van het beslissingsproces (waarom uitleggen) en het geven en ontvangen van feedback. Tenslotte zullen we ook door aanpassingen aan ons Intranet meer structuur kunnen brengen in de reeds bestaande communicatie kanalen. “ 

4. Wat zijn de recente maatschappelijke trends die de prioriteiten van uw HR Team beïnvloeden ?

“Maatschappelijke trends als digitalisering, globalisering, de strijd om talent en de toenemende vraag naar een duurzaam en flexibel HR beleid beïnvloeden onze prioriteiten binnen de HR afdeling.

De komende periode zullen wij ons dan ook gaan focussen op competentie management (opmaken van een succession planning en aanpassingen aan het evaluatie proces) , uitwisselingsprojecten met onze zuster raffinaderijen (netwerken, Gunvor Talent Programma, assignments en ondersteuning bij projecten), leadership training (mentor programma’s, coaching, communicatie) en projecten zoals duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers."

5. Hoe ziet u uw toekomstige ontwikkeling ?

“Als HR Manager van zowel onze raffinaderij in Antwerpen als Rotterdam zal ik me vooral gaan inzetten op domeinen die de synergie vergroten tussen beide bedrijven. Daarbij wil ik ‘best practices’ delen en implementeren.

De Gunvor raffinaderijen maken zich klaar voor een mooie toekomst waarbij de groei van ons bedrijf nog verder zal toenemen. Door deel uit te maken van het management team zal ik vanuit de HR afdeling een toegevoegde waarde kunnen creëren naar de business doelstellingen.”