HR Manager of the year© award 2018

Cindy Gorissen

JBC - Mayerline
Me@My Best : onze mensen laten stralen en zich mooi laten voelen.1.Hoe zal de HR strategie in het kader van JBC/Mayerline concreet bijdragen aan het bereiken van de business / economische bedrijfsobjectieven ?

“Mode is een people business, voor en door mensen gemaakt. De klant staat hier altijd centraal. Deze customer intimacy vertaalt zich in ons HR beleid naar people intimacy. Het Me@MyBest programma zorgt ervoor dat mensen zich op hun best voelen en op die manier geven ze ook de beste input aan het bedrijf. Als onze medewerkers het beste van zichzelf geven dan heeft dit een positief effect op de samenwerking, de collectie, op de dienstverlening en zeker op onze klanten.”

2. Welke definitie voor de gewenste relatie tussen de HR afdeling/mensen en het lijnmanagement ?

"Om het in de terminologie van onze klant nl. gezinnen, uit te drukken: de HR afdeling wil de "Besties" (Best Friends) van onze medewerkers zijn. Enerzijds zijn we een coach, een klankbord. Bij ons kan je je verhaal brengen maar we zullen ook eerlijk spiegelen over wat we zien en je op deze manier laten leren. Anderzijds is het onze opdracht om de medewerker zich op “zijn best” te laten voelen en een omgeving te creëren waar we zoveel mogelijk rekening houden met de succesvoorwaarden van onze mensen. Iemand die zich op zijn best voelt, performt het beste voor het bedrijf.”

3. Wat zijn de belangrijkste feedbacks van de organisatie op HR initiatieven en projecten ?

“De retail wereld is een wereld waarin alles erg snel gaat.
Mensen hebben veerkracht nodig om het bedrijf mee vooruit te duwen. Ze appreciëren de initiatieven die we genomen hebben om deze persoonlijke veerkracht te versterken.
Medewerkers vinden het een meerwaarde dat zij tijdens de Me@MyBest gesprekken de kans krijgen om hun succesvoorwaarden te bespreken met hun leidinggevende. Er wordt naar hen geluisterd en hierdoor groeit ook het bewustzijn dat ze zelf aan het stuur zitten van hun carrière en hun welbevinden. Dit maakt hun sterker, matuurder waardoor ze groeien en meer initiatief durven nemen.
Ook de positieve insteek, nl. focus op talenten en niet op tekortkomingen, van de Me@MyBest gesprekken geeft hen meer energie en maakt dat de gesprekken in een aangenamere sfeer verlopen. Het begrip voor eenieders eigenheid is gegroeid.”

4. Wat zijn de recente maatschappelijke trends die de prioriteiten van uw HR Team beïnvloeden ?

“We zitten als retailbedrijf in erg stormachtige tijden: “digitalisering, internationalisatie, prijzendruk, …”. Als Belgisch bedrijf hebben wij nood aan het sterkste lokale talent om die stormen te trotseren.  De lat ligt erg hoog op elk vlak, van het creëren van Belgische mode, over digitale communicatie tot winkelservice. De lokale Belgische klant staat daarbij altijd centraal. Naast een jobexpertise, geldt voor iedereen dat ze onze klanten echt moeten kunnen begrijpen. Enkel zo kunnen ze voor onze klanten het verschil maken. Een project zoals Me@MyBest is dan een must om een omgeving te scheppen waar onze mensen zich op hun best voelen. Wij vragen naar hun voorwaarden om het beste van zichzelf te geven. Op die manier ook kunnen wij talenten van hier blijven motiveren om niet naar internationale spelers te gaan waar de aanpak vaak minder persoonlijk is.

Daarnaast blijven we in deze storm constant innoveren en streven naar operational excellence. Dit gaat zeker gepaard met wijzigingen in de organisatie en deze change processen komen als prioriteit op de HR agenda.”

5. Hoe ziet u uw toekomstige ontwikkeling ?

“Ik vind het belangrijk dat HR niet langer meer als een puur supporting afdeling wordt gezien. Het spreekt voor zich dat de basisprocessen zoals payroll, rekrutering, administratie, contractbeheer, …vlot moeten lopen. HR dient te evolueren naar een afdeling waar people intimacy centraal staat. Een afdeling waar medewerkers vanuit gelijkwaardigheid en in dialoog begeleid kunnen worden op zoek naar hun beste zelf. De HR functie wordt een coach die een realistische spiegel voorhoudt om medewerkers sterker te maken waardoor zij zelf aan het stuur staan van hun eigen carrière. Dit maakt ook dat zij zich duidelijker gaan uitspreken over wat hun succesvoorwaarden zijn om op hun best te zijn. Op die manier kom je tot een win-win situatie: een dialoog op basis van gelijkwaardigheid om afspraken maken over hoe talenten ingezet worden.”