Categorie young hr talent

AN RYCEK

Cisco Systems"De RH moet een etappe voorlopen op de business"

Nadat ze op haar 30e de functie van HR Country Manager van Cisco Belux op zich nam, heeft An Rycek onlangs een Europese rol gekregen die zich focust op Leadership Development. In enkele maanden tijd is ze er in geslaagd hierop haar stempel te drukken door het ontwikkelingsprogramma voor managers met een hoog potentieel te herorganiseren. Het resultaat is ambitieus en bewust bedrijfsgericht.

In juli werd An Rycek gevraagd op Europees niveau bij Cisco, de wereldleider op netwerktechnologie. Zij nam er de functie van Leadership Development Manager Europe op zich. Dit ‘theater’ – de interne benaming voor de geografische zones – dekt 22 landen en telt meer dan 8.000 medewerkers. Het betreft de tweedegrootste regio qua omzet na de Verenigde Staten: zij is goed voor zo’n 22% van de omzet van de groep. Een mooie promotie voor deze jonge moeder, 32 jaar, die zegt het heerlijk te vinden om nieuwe uitdagingen aan te gaan en zichzelf te overtreffen. De constante gedrevenheid om haar waaier van vaardigheden uit te breiden is een van de rode draden in haar succesvolle carrière. Zij is gediplomeerd in bedrijfspsychologie aan de Universiteit van Gent, en vervolmaakte haar opleiding met een Europese Master in Arbeidswetenschappen aan de UCL. Na vier jaar te hebben gewerkt binnen de HRafdeling van Alcatel Bell, stapte ze over naar Nissan Europe, naar de hoofdzetel in Frankrijk waar ze de loopbaanontwikkeling coördineerde. Maar een jaar later laat An Rycek zich verleiden door een aanbod van Cisco Frankrijk. Zij optimaliseert er de processen van de personeelsadministratie (600 mensen onder haar verantwoordelijkheid) en is HR-verantwoordelijke voor verschillende operationele teams.

DE KRACHT VAN IDEEËN

Daarna gaat het allemaal heel snel. In 2008, combineert ze de verantwoordelijkheid voor een team personeelsadministratie in Frankrijk met de functie van Country HR Manager voor Cisco Belux, d.w.z. meer dan 600 medewerkers. Zij zal met name werken aan een nieuw ontwerp van de verkoopsteams en tevens een begin maken met het integratieproces dat voortvloeit uit de overname van Scientific Atlanta. De rest kennen we: terug in Parijs, is ze voortaan verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de managers, de directeuren en de vice-presidenten voor heel Europa. Nog een pijl op haar boog! “Deze nieuwe etappe is logisch als je rekening houdt met één gemeenschappelijk punt in alle functies die ik tot nu toe heb uitgeoefend, namelijk het aspect verandering, legt ze uit. Het is natuurlijk niet nodig om te veranderen voor je plezier, maar wel om je voortdurend te verbeteren, een toegevoegde waarde te bieden aan het bedrijf en de teams voor te bereiden op de volgende etappes waar ze door moeten. Dat is een ander aspect van mijn persoonlijkheid: ik vind het fijn om nieuwe dingen op te starten. Ik heb geleerd om durf te hebben en met ideeën te komen. Zelfs al ben je nog jong, je moet niet aarzelen. We hebben een grote grijze massa: die moeten we gebruiken!” Innoveren, dat is wat An Rycek bij Cisco Frankrijk met name gedaan heeft. Bij haar komst in 2006, merkt ze een tekortkoming op bij de opvang van nieuwe medewerkers. Zij vormt een crossfunctioneel team om de behoeften te analyseren en de antwoorden hierop te definiëren. Zo wordt er een ééndaags programma uitgewerkt, met verschillende modules, waarin zaken samenkomen als de kennismaking met het topmanagement, de praktische en concrete informatie van de verschillende afdelingen en ruimten waarin een netwerkdynamiek tot stand kan komen tussen de deelnemers. Een win-win operatie, vat ze samen: “Dit zorgde voor tijdwinst, een betere coördinatie voor de managers en een snellere en tegelijkertijd succesvolle integratie van de nieuwe werknemers.” De managers werden opgeleid voor de opvang van werknemers en er werd een website gemaakt specifiek voor nieuwe werknemers. Dit programma, gelanceerd in 2007, bestaat nu nog altijd. Meer nog: sommige landen vonden dit een interessant instrument en wilden het overnemen. Het was zo’n succes dat An Rycek vervolgens een co-project leader heeft aangesteld voor de opzet en implementatie van een gelijkaardig integratieproces op Europees niveau.

NIEUWE WIND

Alhoewel ze nog niet zo lang in haar nieuwe Europese functies zit, kan An Rycek toch al bogen op een serieuze realisatie met de volledige omvorming van het ontwikkelingsprogramma voor managers met hoog potentieel. Dit programma, opgezet in 2006, betreft tien tot twaalf managers, aangewezen door hun vice-president voor hun potentieel om door te groeien naar de rol van directeur of general manager. Tot dan toe werd de opleiding uitsluitend als ‘contactonderwijs’ gegeven, in twee luiken: een module leidinggeven en een module communicatie. Een systeem van ‘jobrotatie’ was mogelijk, maar was nog niet systematisch. In 2008 werd een van de luiken van het programma echter afgebroken, zonder dat er een ander voor in de plaats kwam. Kortom, het werd tijd het programma nieuw leven in te blazen. In uitgebreid overleg met de belanghebbende partijen, waaronder de vroegere deelnemers, maakt An Rycek een grondige analyse van de sterke en zwakke punten van het instrument, en legt zich vervolgens toe op de ontwikkeling van een nieuw aanbod. “Het was de bedoeling te evolueren naar een programma dat crossfunctionele kennis/ competenties kon ontwikkelen en tegelijkertijd een experiëntiële impact te hebben op de business, in het kader van reële projecten. Gezien de eisen die aan onze managers worden gesteld, werd ervoor gekozen om enkel nog te werken met opleiding op afstand en de tijd die deelnemer eraan moet besteden te beperken tot zo’n vijftien uur per maand, terwijl het ambitieniveau werd verhoogd. Dankzij deze omvorming konden we voor dit programma een kostenverlaging realiseren van 60%.” Op dit moment biedt het programma een zeer ruime waaier: naast de ontwikkeling van de crossfunctionele competenties en het luik Executive Communication, volgt de manager een individueel traject op basis van een assessment (360°) en een persoonlijkheidstest, met de steun van een coach in de Verenigde Staten. Elke deelnemer wordt begeleid door een vice-president als mentor. Er werd ook een dimensie toegevoegd die zich richt op het delen van ervaringen, in de vorm van virtuele ronde tafels inzake business of managementonderwerpen. Een keer per maand heeft er een Leadership Moment plaats: dit is een discussie met een vice-president die zijn visie deelt en zijn manier van leidinggeven. “Het tweede jaar ging de aandacht specifiek uit naar het in praktijk brengen, zowel van een groot project van internationale omvang of van een job rotation, besluit An Rycek. De doelstelling is de managers de laten evolueren in een geheel andere rol dan die die ze dagelijks uitoefenen, idealiter in een ander land. Parallel daaraan, krijgen ze een kortere opdracht op het terrein van de innovatie of in de HR, de RSE of in een strategisch project op Europees niveau.” Dit nieuwe programma werd in amper twee maanden opgezet, zodat de eerste sessie reeds begin oktober 2009 van start kan gaan…